Service tredemølle

Tga Service har lang erfaring med service på tredemøller og vi vil her gi noen nyttige råd og tips basert på vår erfaring.


Tredemøller tiltrekker seg veldig mye støv og det bør derfor støvsuges regelmessig under tredemøllen og i motorrommet. Ellers er det viktig å smøre løpeplaten jevnlig for å få en glatt hinne mellom løpebånd og plate. Smøring vil redusere belastningen på hovedmotor og forlenge levetiden på plate/bånd. Det finnes både silikonbasert olje og silikonfri olje. Bruk alltid smøring anbefalt av produsent til den aktuelle modellen. De fleste smører altfor mye og da risikerer man å få silikonsøl i motorrom og på drivreim. Dersom man får silkon på drivreim så kan løpebåndet begynne å lugge fordi drivreimen slurer på reimhjulet til valsen og ikke får skikkelig grep.

Smøre-intervall

Privat bruk: 1-2 ganger pr. år avhengig av bruk.

Kommersielt bruk: 2-3 ganger pr. år avhengig av bruk.

Tredemøllen knirker

Et veldig vanlig problem med oppslagbare tredemøller er knirkelyder. Dette kan være fryktelig irriterende og det kan være vanskelig å lokalisere hvor ulyden kommer fra. Knirkelyder kan komme fra feste på hylsen til stigningsmotor, sylinder pumpe, ramme eller løpeplaten. Hvis knirkingen kommer fra løpeplaten så må denne etterstrammes og det kan derfor være en del jobb avhengig av hvordan tredemøllen er konstruert. Vi har også opplevd knirkelyder fra transporthjulene når disse har vært strammet for hardt og ikke har hatt mulighet til å trille fritt. Knirkelyder kan også oppstå pga rammebrudd, monteringsfeil, ujevnt gulv mm.

Tredemøllen lugger

Lugger båndet når man løper så er dette de vanligste årsakene:

1. Løpebåndet er for slakt og må strammes

2. Drivreimen er for slakk og må strammes

3. Løpeplate/bånd er slitt

4. Motor er utslitt (DC motor)

5. Det har blitt smurt altfor mye slik at løpebåndet er bløtt og får sugekoppeffekt mot plate.


Justere løpebånd tredemølle

Her er det veldig mange som sliter og i de aller fleste tilfeller så er det fordi tredemøllen ikke står i vater.

Tredemøller som står i kjellere eller eldre bygninger står veldig ofte skjevt fordi gulvet ikke er i vater og når mølla står med helning så vil det føre til at løpebåndet trekker seg til siden når man går eller løper på den. En enkel huskeregel ifm løpebånd som ikke holder seg sentrert er at hvis løpebåndet går helt rett og sentrert når ingen går på mølla så er løpebåndet justert riktig og hvis båndet trekker seg til siden når man går på den så er det pga skjevt gulv eller evt skjev ramme på mølla. Da må man sørge for at mølla blir stående i vater. 


Tredemølle støt

Brukere kan få støt fra pulshåndtakene og det kan være ganske ubehagelig. Det kan være flere årsaker til dette og det er ofte veldig individuelt. Faktorer som spiller inn kan være subbing i løpebåndet, klær, mangel på smøring, støv, luftfuktighet, jording osv. Noen brukere får mye støt, mens andre ikke får i det hele tatt.

Det er viktig at løpeplaten smøres jevnlig og tredemøllen bør også være mest mulig fri for støv. Løpestil, klær osv spiller inn og hvis man fks subber skoene i løpebåndet så vil det kunne være en medvirkende årsak til at brukeren får støt. Dersom man ikke blir kvitt problemet så kan man evt. teipe over pulshåndtakene.