Service på tredemølle

Tga Service har lang erfaring med service på tredemøller og vi vil her gi noen nyttige råd og tips basert på vår erfaring.


Tredemøller tiltrekker seg veldig mye støv og det bør derfor støvsuges regelmessig under tredemøllen og i motorrommet. Ellers er det viktig å smøre løpeplaten jevnlig for å få en glatt hinne mellom løpebånd og plate. Smøring vil redusere belastningen på hovedmotor og forlenge levetiden på plate/bånd. Det finnes både silikonbasert olje og silikonfri olje. Bruk alltid smøring anbefalt av produsent til den aktuelle modellen. De fleste smører altfor mye og da risikerer man å få silikonsøl i motorrom og på drivreim. Dersom man får silkon på drivreim så kan løpebåndet begynne å lugge fordi drivreimen slurer på reimhjulet til valsen og ikke får skikkelig grep.

Smøre-intervall

Privat bruk: 1-2 ganger pr. år avhengig av bruk.

Kommersielt bruk: 2-3 ganger pr. år avhengig av bruk.

Hvorfor knirker tredemøllen?

Et veldig vanlig problem med oppslagbare tredemøller er knirkelyder. Dette kan være fryktelig irriterende og det kan være vanskelig å lokalisere hvor ulyden kommer fra. Knirkelyder kan komme fra feste på hylsen til stigningsmotor, sylinder pumpe, ramme eller løpeplaten. Hvis knirkingen kommer fra løpeplaten så må denne etterstrammes og det kan derfor være en del jobb avhengig av hvordan tredemøllen er konstruert. Vi har også opplevd knirkelyder fra transporthjulene når disse har vært strammet for hardt og ikke har hatt mulighet til å trille fritt ved bruk av stigning. Knirkelyder kan også oppstå pga rammebrudd, monteringsfeil, ujevnt gulv mm.

Tredemøllen lugger

Hvis løpebåndet glipper eller lugger når man løper så er dette de vanligste årsakene:

1. Løpebåndet er for slakt og må strammes 

2. Drivreimen er for slakk og må strammes

3. Løpeplate/bånd er slitt

4. Motor er utslitt (DC motor)

5. Det har blitt smurt altfor mye slik at løpebåndet er bløtt og får sugekoppeffekt mot plate.


Hvordan justere løpebånd på tredemølle?

Først må du forsikre deg om at tredemøllen står helt rett og er i vater sideveis. Hvis tredemøllen står med helning til en av sidene så vil det føre til at løpebåndet vandrer ut av posisjon når man går eller løper på den. En enkel huskeregel med justering av løpebånd på tredemølle er hvis båndet går helt rett når mølla går fritt uten noen på, men trekkes ut av posisjon så fort man begynner å gå eller løpe på den så er årsaken at mølla ikke står i vater. Det er ofte mulig å fikse dette med å justere valsen skjevt for å kompensere for skjevheten, men den klart beste løsningen er å få mølla til å stå helt rett på gulvet. 


Hvorfor gir tredemøllen støt?

Brukere kan få elektrisk støt ved å komme borti pulshåndtakene eller annet metall på tredemøllen og det kan være ganske ubehagelig. Det kan være flere årsaker til dette og det er også veldig individuelt. Faktorer som spiller inn kan være subbing i løpebåndet, klær som gnisser, mangel på smøring, støv, tørr luft, manglende jording osv. Noen brukere får mye støt, mens andre ikke får i det hele tatt.

Det er viktig at løpeplaten smøres jevnlig og tredemøllen bør også være mest mulig fri for støv. 

Den vanligste årsaken er trolig at brukeren selv bygger opp statisk elektrisitet ved at fks lårene gnisser mot hverandre og dermed bygges det opp statisk elektrisitet som gir utslag i det man kommer borti eller tar i metall.  Dersom man ikke blir kvitt problemet så kan man evt. teipe over pulshåndtakene.